Πως η Ζωή Μιμείται το Σκάκι

Ενώ η στρατηγική είναι αφηρημένη και βασίζεται σε μακροπρόθεσμους στόχους, οι τακτικές είναι σαφείς και βασίζονται στην επιλόγη της ορθής κίνησης άμεσα.

Γκάρι Κασπάροφ

Kommentare

Beliebte Posts aus diesem Blog

Ένα ταξίδι ψυχής....

Abschluss 2020

Jahresprogramm 2021 / Πρόγραμμα 2021