1 Τα πρώτα βήματα ή μια πιθανή αρχή (από τις ιστορίες του Μικρού Ταξιδευτή)1          Τα πρώτα βήματα ή μια πιθανή αρχή

«Μικρέ μου Ταξιδευτή καθώς ξέρεις πηγή για όλες τις δυστυχίες είναι η άγνοια και όπως φαίνεται σε βασανίζει και σένα, αλλιώς δε θα μου παραμελούσες τα καθήκοντα σου…Αλλά πρωταρχικά θα ξεκινήσουμε με τα στοιχεία της φύσεως. Τα στοιχεία της φύσεως είναι ο χώρος, η γη, ο αέρας, η φωτιά και το νερό (Αντίληψη,  Πνεύμα) και υπάρχουν στον φυσικό κόσμο, στο σώμα μας, στις πνευματικές μας καταστάσεις και στο χρόνο. Το κάθε στοιχείο αντιπροσωπεύει μια ενεργητική ποιότητα, ανήκει στο κόσμο των μορφών ( συσσώρευση ατόμων) à το ένα χρειάζεται το άλλο ώστε να μπορούν να υπάρχουν ανεξάρτητα το ένα από το άλλο. Τα εξωτερικά στοιχεία αποτελούν τους λίθους της φύσης, τα εσωτερικά αποτελούν τα συστατικά του σώματος και τα κρυφά στοιχεία συσχετίζονται με τις απόψεις του πνεύματος, με τα συναισθήματα μας και τις διαφορές πνευματικές διαθέσεις. Λόγω αυτού εάν υπάρχει ισορροπία, υπάρχει υγεία και σε κατάσταση ανισορροπίας κυριαρχεί η αρρώστια. Και καθώς προσπαθούσε ο Μικρός Ταξιδευτής να καταλάβει τι κατάλαβε, άρχισε ο Δάσκαλος να του ζωγραφίζει σκίτσα στο χώμα


1.1        Γλωσσολόγιο

 

Οι 10 ανίατες πράξεις
-          Ο φόνος, η κλοπή και ο βιασμός στο σωματικό επίπεδο.
-          Τα ψέματα, η συκοφαντία, το κουτσομπολιό και το βρίσιμο στο λεκτικό επίπεδο.
-          Η λαχτάρα (με την αρνητική έννοια), το να προξενείς ζημιά σε κάποιον και το αν έχεις κακές προθέσεις στο πνευματικό επίπεδο.
Το κίνητρο ή το συναίσθημα προέρχεται στην κάθε πράξη λόγω των 3 πράξεων του μίσους, της προσκόλλησης ή της άγνοιας.
Οι 3 κύριες σχολές του Βουδισμού
Τεραβάδα (η πιο παλαιά σχολή), Μαχαγιάνα, Βατζαραγιάνα ( το Διαμάντινο Αμαξίδιο ή Τάντρα[1]
Οι 4 Ευγενείς Αλήθειες
-          Η μη ικανοποιητική κατάσταση της γήινης ύπαρξης (Δυστυχία)
     Ο μη υπάρξιμος εαυτός
     Τα 5 Σκάντα[2]
     Φώτιση
-          Η πηγή της δυστυχίας ή από που προέρχεται, διότι τίποτα δεν είναι τυχαίο
-          Ο τρόπος εύρεσης της διακοπής της δυστυχίας, μέσω εύρεσης της αιτίας
-          Ο δρόμος της διακοπής της δυστυχίας, μέσω των 3 πρώτων σταδιών ευρίσκονται τα αίτια, τα δεσμά στην γήινη ύπαρξη και εν γνώση αυτών και ασκώντας τον τρόπο ζωής ευρίσκεται ο δρόμος για την διακοπή της δυστυχίας.
Οι 5 θεμελιώδεις ανάγκες
-          Τροφή
-          Ύπνος
-          Σιγουριά, ασφάλεια, επαφή
-          Έκκριση
-          Αναπνοή
Τα 6 βασίλεια
-          Το βασίλειο των Θεών
-          Το βασίλειο των Τιτάνων
-          Το βασίλειο των ζώων
-          Το βασίλειο των κολασμένων υπάρξεων
-          Το βασίλειο των πεινασμένων πνευμάτων
-          Το βασίλειο των ανθρώπων
Το μονοπάτι των 8 μεθόδων, ο δρόμος για την διακοπή της δυστυχίας

-          Η ορθή κατανόηση
-          Ο ορθός τρόπος σκέψεως
-          Ο ορθός τρόπος ομιλίας
-          Ο ορθός τρόπος δράσης
-          Ο ορθός τρόπος διαβίωσης, ζωής
-          Ο ορθός τρόπος προσπάθειας
-          Ο ορθός τρόπος συγκέντρωσης, προσεκτικότητας
-          Ο ορθός τρόπος διαλογισμού
Φιλοσοφία, διαλογισμός, τελετουργία, προσφορά
Dharma / Pali
Τα δηλητήρια του πνεύματος
Λαχτάρα (αρχή της έλξης), μίσος, οργή (αρχή της απόρριψης), τυφλότητα (αρχή της ατομικής οπτικής γωνίας
Κάρμα
Συλλογικό και ατομικό, η αρχή της αιτίας και της συνεπείας
Τα κίνητρα, τα όποια προτρέπουν το πνεύμα να απομακρύνεται από το μονοπάτι της δυστυχίας
-          Η πολυτιμότητα της γέννησης ως άνθρωπος
-          Εφημερότητα
-          Κάρμα : Αιτία και συνέπεια
-          Η ανεπαρκής κατάσταση του Σαμσάρα
Οι ποιότητες ενός Βούδα
-          Συμπόνοια ( πνευματική αρχή)
-          Δυνατότητες (ηθική συμπεριφορά)
-          Σοφία


[1] Σημείωση της συγγραφέα : ο συνδυασμός με την σεξουαλική πράξη είναι λανθασμένη λόγω του ότι τα κείμενα, εννοώντας την ουσία και την κατανόηση αυτών, διατυπώνονται, κατανοούνται λάθος. Εκτός αυτού πολλά κείμενα δεν διατίθενται λόγω του ότι η κατανόηση τους είναι πολύ υψηλού επιπέδου.
[2] 1) Ύλη, Μορφή: Το μάτι (οι μορφές διατίθενται μέσω της όρασης) / το αυτί (θόρυβοι)/ η μύτη (μυρωδιές)/το στόμα (γεύση)/ το δέρμα (οι εντυπώσεις της αφής)/ το πνεύμα (σκέψεις). 2) Αισθήσεις. 3) Αντίληψη. 4) Η διαμόρφωση της θέλησης. 5) Συνείδηση
Kommentare

Beliebte Posts aus diesem Blog

Ένα ταξίδι ψυχής....

Abschluss 2020

Jahresprogramm 2021 / Πρόγραμμα 2021