Συμβουλευτικές υπηρεσίες και παροχές υπηρεσιών πάνω στο σχολικό και προσχολικό σύστημα της Ελβετίας


  • Πληροφορίες πάνω στο σχολικό σύστημα της Ελβετίας ως σύνολο και ενημέρωση των τελευταίων μεταρρυθμίσεων
  • Διαφορές και ομοιότητες στα δίαφορα καντόνια, ιδιαίτερη συλλογή πληροφοριών για τον κάθε παρευρισκόμενο
  • Πληροφορίες πάνω στο προσχολικό σύστημα καθώς και την προσαρμογή για άτομα με ιδιαίτερα θέματα, όπως π.χ δυσλεξία, μη γνώσεις γερμανικών, κλπ.
  • Υποστήριξη, συμβουλευτικές υπηρεσίες και συνοδεία σε συναντήσεις γονέων και κηδεμόνων, στα διάφορα διαδικάστικά, σε θέματα ένταξης, κλπ. κατόπιν συνεννοήσεως
  • Δημιουργία εγχειριδίου με όλες τις βασικές και ιδιαίτερες πληροφορίες
  • Για παρεύρεση σε σεμινάριο, τιμή ανά άτομο: 70 ελβετικά φράγκα, για συναντήσεις μέσω διαδικτύου : 70 ελβετικά φράγκα το άτομο και για ατομικές συνεδριάσεις σε ιδιωτικό επίπεδο: 120 ελβετικά φράγκα.
Πληροφορίες στο Facebook ως εκδήλωση ή στο www.ausculto-disco.ch

Kommentare

Beliebte Posts aus diesem Blog

Ένα ταξίδι ψυχής....

Abschluss 2020

Jahresprogramm 2021 / Πρόγραμμα 2021